งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ยุค 4.0 นำการปฏิบัติราชการ


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2563 15:41:54     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4

งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ยุค 4.0 นำการปฏิบัติราชการ   โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กล่าวว่า ในยุคนี้จงหามุมที่มีความสุขให้ได้ เพราะชีวิตที่ผ่านมาเผชิญกับสิ่งต่างๆ มามากแล้ว ฉะนั้นอย่าไปคิดมาก สิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ มีความสุข รีบทำตั้งแต่ตอนนี้ เพราะทุกคนรู้เวลาที่ผ่านมา แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเวลาที่เหลือมีเท่าไร วันเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ จงเตือนใจตัวเองเสมอเรื่องวันเวลา "วันคืนที่ผันผ่าน แม้ยาวนานก็นิดหน่อย วันคืนที่รอคอย แม้นิดหน่อยก็ยาวนาน"  ณ อาคารอุดมศึกษา 1  ชั้น 3 สำนักสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวล่าสุด

งานประสานงานเข้าร่วม KM DAYs ครั้งที่ 6 เรื่องกฏหมายใหม่ยุค IT สู่องค์กร 4.0

24/1/2563 15:35:40
2

งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีให้เข้าร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 11

21/1/2563 9:39:58
2

งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ยุค 4.0 นำการปฏิบัติราชการ

14/1/2563 15:41:54
5

สวัสดีปีใหม่2563 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของงานประสานงานภูมิภาค

26/12/2562 15:33:30
13

งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

19/12/2562 14:06:13
12

งานประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4/12/2562 9:33:01
17

งานประสานงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ในองค์กร (KM Days)ในหัวข้อ ก้าวใหม่ของการเรียนรู้ อุดมศึกษาไทยสู่สากล "Innovation Base" กลไกการเปลี่ยนผ่านอุดมศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0

31/10/2562 12:53:34
16

งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันอาหารโลก ครั้งที่ ๓๙ (39th World Food Day)

21/10/2562 10:03:55
31

งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน Taiwan’s Musical Performance in Celebration of the 108 th National Day

11/10/2562 9:48:16
34

งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10/10/2562 10:23:16
31